Hur går det till?

Riksfärdtjänsten Sverige AB genomför resor med alla trafikslag så som tåg, flyg, båt, buss och anpassade taxifordon. Vi är en resebyrå och har avtal som gör att vi kan boka resenärerna i det fordonsslag som är lämpligt för den aktuella resan utifrån resenärens förutsättningar och det beslut som resenären fått.

Hur går det till att vara transportör?

Kommunerna eller i förekommande fall regionen beställer resan hos oss. Vi bokar resor i ordinarie resebyråsystem samt i ett egenutvecklat affärssystem där resorna kan sling-läggas och samplaneras för att på bästa sätt utnyttja tillgängliga transportmedel och fordon i retur.

När det gäller taxi och specialfordonsresor så får taxiföretaget tillgång till köruppdraget vanligen fem dygn men minst två dygn före resan via Riksfärdtjänstens Taxiportal.

Alla taxiföretag som uppfyller samhällets krav får köra. Våra uppdragsgivare kräver att vi gör nödvändiga kontroller. Vi förväntar oss att våra utförare kontinuerligt genomför drogkontroller samt kontrollerar förarlegitimationer och dokumenterar dessa kontroller. Våra utförare ska två dagar innan resan ta kontakt med resenären per telefon för att stämma av uppgifterna på köruppdraget och lämna sina kontaktuppgifter. Denna kontakt är mycket uppskattat av resenärerna.

Vem får uppdragen?

Ett taxiföretag får i normalfallet ansvar för en eller flera kommuner men i en del fall får t ex. ett företag ansvar för personbilstransporter medan ett annat företag får ansvar för specialfordonstransporterna. För varje resa väljer vi normalt den utförare som sammantaget har det lägsta priset på avreseorten, destinationsorten eller ort efter resvägen. Det gör att om man är konkurrenskraftig i sin prissättning så kan man få hämta resenärer också på andra orter.

Hur beräknas priset?

Vårt affärssystem beräknar körsträckan via Google map ner på adressnivå. Ersättningen beräknas utifrån sträcka och avtalat pris automatiskt. Vi väljer normalt den snabbaste resvägen. Om ni är osäkra på vilken väg vi beräknat kan ni alltid kontakta oss. Vilken ersättning utföraren får för uppdraget samt vilka egenavgifter resenären och eventuella medföljande ska betala direkt till föraren framgår av köruppdraget. Vi räknar med att kunna samplanera resor med en del returkörningar. Taxiföretaget får halv ersättning för returer.

Hur kommer pengarna?

Taxiföretagen slipper hantera kostsamma fakturor. Ersättningen sätts automatiskt in en gång per månad på det post- eller bankgirokont taxiföretaget angivit i samband med avtalstecknandet. En avräkning för föregående månad med sammanställning av utförda uppdrag och ersättning finns att se i Taxiportalen i mitten av månaden. Vi har högsta kreditvärdighet, trippel A (AAA) och sätter högt värde i att pengarna alltid ska finnas på ert konto senast sista bankdagen i månaden.