Saker att tänka på

Handläggning av ansökningar om riksfärdtjänst är en kommunal uppgift men kan även lämnas över till regionen. Det är självfallet så att det är de kommunala reglerna eller i förekommande fall regionernas regler som gäller i samverkan med gällande lagstiftning. Ansökningar om riksfärdtjänstresor är i mindre kommuner vanligtvis få. Som handläggare har man många olika uppgifter och då kan en av de mindre förekommande vara beslut om riksfärdtjänst. Det kan göra det svårt att hålla sig uppdaterad på rutiner. Vi får därför ofta frågor från nya handläggare eller handläggare som har få ärenden. Därför har vi sammanställt en sida med lite tips och information som kan hjälpa dig. Självklart går det alltid bra att ringa till oss om du undrar något. Vår personal har lång erfarenhet av svara på olika frågor.

Taxi och specialfordon

Viktigt att tänka på!

Tänk på att samordning sänker kostnaden. Ge därför möjlighet till samordning genom att låta oss få ändra på resenärens önskade avresetid. Har kunden en tid att passa så uppge den och överlåt till oss sätta avresetiden utifrån tidsåtgång vid eventuell samåkning.

Så här funkar det

Om taxi/specialfordon väljs så hämtar chauffören resenärerna vid dörren och följer dem in på den adress de reser till. Chauffören är behjälplig under resan med i och urlastning. Resenären behöver inte själv kunna orientera sig.

5 dagars förbeställning av taxiresor

5 dagars förbeställning av taxiresor gäller även där resenären har ”tillstånd”. Vi försöker naturligtvis alltid att hjälpa till om det finns angelägna resor med kortare framförhållning.

Viktig information till resenären

Informera resenärerna om att vid taxi och specialfordonsresor är ”biljetten för resan” att taxibolaget ringer upp på telefon senast 2 dagar innan avresa. Be resenären att skriva ner taxibolagets telefonnummer när de ringer upp. Detta kan vara bra att ha om något skulle inträffa utanför Riksfärdtjänstens öppettider. Om resenären har några frågor eller om taxi inte ringt 2 dagar innan avresan, be då resenären att ringa till Riksfärdtjänsten på vårt telefonnummer 016-15 05 50 dagen före resan.

Rullstol

Behöver resenären sitta i sin rullstol under resan bokas specialfordon. Är rullstolen av mindre modell och resenären (ev med lite stöd) själv kan flytta över till bilsäte kan denne resa med taxi.

Resenären kan ej åka handikappbuss

Om resenären inte kan åka handikappbuss måste detta meddelas på beställningen. Personer som är beviljade framsätesåkning kan samordnas i buss i och med att alla platser i buss erbjuder bra utrymmen och därför räknas som framsäte. Det behöver inte vara svårare att komma upp i en buss då det antingen finns lift eller ramp på bussarna.

Medresenär och Ledsagare
Om resenären har svårigheter att klara sig själv på allmänna kommunikationer så måste ledsagare finnas. Om resenären lider av någon form av demens och kan tänkas avvika från resan eller inte själv klarar toalettbesök eller liknande behövs ledsagare. Lika så om resenären kan bli aggressiv eller på annat sätt utgöra en säkerhetsrisk på resan.

Medresenär och ledsagare kan inte hämtas/lämnas på annan adress än resenärens.

Medföljande barn, skriv i om och i så fall hur mycket barnet skall betala. Många följer avgiften som medföljande barn betalar vid tågresor. Där reser medföljande barn utan kostnad upp till 16 år. Om ingen avgift framgår av beslutet får barnet betala samma egenavgift som huvudresenären oavsett barnets ålder. Anledningen är att de tar upp en plats i bilen.

Bagage
Hur mycket bagage får en resenär ha med sig på resan? Lika mycket som man kan bära själv (2 väskor per person utöver nödvändiga hjälpmedel). Uppge alltid alla hjälpmedel vid beställning.
Hämtning på flygplats
Det är viktigt att alltid uppge flightnummer om resenären ska hämtas på flygplats. Detta för att minimera riskerna för att väntetider uppstår och därmed extra kostnader. Uppge gärna också terminal för att underlätta hämtning och lämning på flygplatsen. Vid eventuell ombokning av flyg eller tåg så är det resenärens ansvar att ta kontakt med Riksfärdtjänsten eller taxibolaget direkt. Detta för att meddela de nya förutsättningarna.

Flyg, tåg och båt

Viktigt att tänka på!
Var mycket försiktig med att låta en längre tågresa ansluta till flyget. Om det uppstår en försening på tåget så att resenären missar sitt flyg kommer inte tågoperatören att ersätta eller på något sätt hjälpa resenären vidare till sitt resmål.
Är andra alternativ bättre?
Är anslutningsresorna långa och själva tågsträckan kort lönar det sig sällan att välja tågalternativet. Lägre priser på ”vanlig” riksfärdtjänsttaxi/specialfordon än på anslutningstaxi/specialfordon och möjlighet till samplanering kan vara skäl att avstå korta tågresor.
Skicka biljetter med expressbrev
Om vi måste skicka tågbiljetter med expressbrev debiteras kostnaden till kommun eller resenär beroende på vem som orsakat den sena beställningen.
Ombokning och avbokning
Vid ombokning eller avbokning av resa måste Riksfärdtjänsten kontaktas för ev om- eller avbokning av anslutningstaxi.
Medresenär och Ledsagare

Ledsagaren är en person som är resenären behjälplig under resan. Ledsagaren är ofta någon anhörig till resenären eller personal från kommunen. När ledsagare beviljas står kommunen för ledsagarens biljettkostnad. Medresenären har inget ansvar för att hjälpa resenären under resan och betalar hela biljettkostnaden själv.

Ledsagaren är ibland bara med under resan för att hjälpa kunden och stannar inte på resmålet utan reser tillbaka omgående. Om Riksfärdtjänsten ska hjälpa till att boka ledsagarens återresa är det viktigt att det framgår av beslutet.

Vad krävs för att få åka själv?
För att få resa själv på tåg måste resenären klara av att ta in information som ges under resan om problem skulle uppstå. Alla resor går inte som planerat och tåget kan t ex få stopp och behöva utrymmas under resan. Detta måste resenären själv kunna klara. Om resenären inte kan hantera en sådan situation behövs ledsagare.
Kan resenären åka själv?
Tåg och flygresor kan resenären ibland klara med den hjälp som Riksfärdtjänsten kan beställa hos tåg och flygoperatörerna samt med de anslutningsresor vi bokar. Ha dock i åtanke att på vissa platser måste resenären själv klara av att orientera sig och ta sig till incheckningsdisk eller liknande.

Övrigt

Fakturering
För att fakturan ska bli rätt är det viktigt att det framgår klart och tydligt vilken kommun/stadsdelsförvaltning samt vilken handläggare (med telefonnummer) som utfärdat tillståndet/beställningen.
Fråga oss om pris
Vid beställning av en lång resa kan det löna sig att fråga oss om pris för att kunna jämföra olika färdsätt. Vi hjälper gärna till att svara på frågor kring olika färdmedel, byten och priser. Kontakta oss så hjälper vi dig med information.
Taxiresor
När det gäller generella tillstånd för taxi är det lämpligt att ange en geografisk begränsning för resorna, exempelvis inom vissa län, mellan vissa orter eller x antal mil från bostaden. Taxitillstånd utan begränsningar innebär att resenären kan beställa en mycket lång taxiresa med hög kostnad som följd.
Medresenär och Ledsagare
Ledsagare beviljas då resenären inte klarar att resa på egen hand. Kommunen debiteras då för ledsagarens reskostnad. Medresenär är en person som följer med på resan utan att vara ledsagare. Vid resa med taxi/specialfordonsresor betalar medresenären samma egenavgift som resenären. Vid resa med flyg/tåg/båt betalar medresenären hela biljettkostnaden själv.