Köruppdrag via webb

Riksfärdtjänsten Sverige AB vill ge de som utför våra transporter bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra jobb. Alla som utför resor åt oss får tillgång till vår Taxiportal. I portalen finns köruppdrag och utbetalningsunderlag taxi.rft.se . Taxiportalen ökar säkerheten i hanteringen av köruppdragen och ger en bättre överblick över de bokningar som finns.

Så här fungerar Taxiportalen

Efter inloggning kan ni se era köruppdrag samt bekräfta att ni mottagit dem och skriva ut. Om uppdragen inte hämtats ut skickas påminnelser ut via mail. I Taxiportalen kan utföraren själv administrera vilka mailadresser utskicken ska skickas till. Det går att ha upp till tre e-postadresser registrerade dit påminnelsen om köruppdrag skickas. Det finns möjlighet att göra egna anteckningar på varje köruppdrag. Ni kan själva välja om ni vill att anteckningarna ni gör skall skrivas ut på köruppdraget eller inte. Varje månad skapas ett utbetalningsunderlag som finns att se i Taxiportalen, där ni själva kan stämma av era genomförda köruppdrag.