Blanketter

Här kan ni ladda ner de blanketter vi för närvarande använder oss av. Dokumenten finns i PDF-format och du behöver Adobe Reader för att kunna läsa dem.

För att öppna blanketterna klickar du på länkarna nedan. För att ladda hem blanketterna högerklickar ni på länkarna och väljer alternativet Spara mål som eller liknande.

Tänk på detta när ni beställer

BB blanketten används för att boka samtliga färdmedel. Den är alltså inte uppdelad i två olika (TSB och RB) som det var förr. Observera att BB blanketten inte används för att boka resa om det redan finns ett tillstånd hos oss, utan då används blankett BT.

Kommunhandläggare kan även boka resor via internet. Är du intresserad kontakta Riksfärdtjänsten på 016-15 05 50.

Att ange servicekoder för flygresor. En korrekt servicekod ger resenären en rätt anpassad servicenivå.

Att ange om personen behöver bäras till och från taxi/anslutningsresor. Om så är fallet skickar taxibolaget med en ytterligare person som hjälper till med detta.

Att ange om resan får flyttas i tid och i så fall hur mycket. Detta hjälper oss när vi arbetar med samordning av taxiresor. Kan vi tidigare- eller senarelägga resan med en eller ett par timmar, eller till och med flytta den från förmiddagen till eftermiddagen?

Att alltid skriva dit ert namnförtydligande.