Bli kund hos Riksfärdtjänsten

Som kund hos riksfärdtjänsten får Ni del av vårt kunnande. Vi har i mer än tjugo år hanterat samtliga riksfärdtjänstresor åt mer än hälften av landets kommuner.

Med vår hjälp kan ni få stöd i beslutsprocessen kring möjliga transportmedel, resvägar och kostnader. Vi svarar gärna på frågor om tillgänglighet, antal byten eller annat som kan vara av betydelse för er bedömning av riksfärdtjänst.

Ni får tillgång till våra tekniska hjälpmedel via Kundportalen. Den innehåller bokningsfunktion av både tillstånd och beställning av riksfärdtjänstresor samt tillgång till att boka RIAK. Via vår statistikfunktion kan ni själva ta ut statistik för olika perioder. Ni kan välja att ta ut dokumenten strukturerade och paketerade som PDF eller om ni själva vill jobba med underlagen som Excel. I kundportalen finns fakturaunderlag till fakturorna och även dessa underlag kan ni ta ut i PDF eller Excel. Vi kan också serva med att leverera den årliga statistik för er räkning direkt till Trafikanalys. Vi servar er gärna på bästa sätt. 

Taxiresor

Vi täcker idag i stort sett hela landet med våra transportörsavtal. Vi samordnar resenärer som ska resa åt samma håll, men som hör hemma i olika kommuner. Detta innebär besparingar för så väl den lilla kommunen som för den stora. Antalet riksfärdtjänstresor är i de flesta kommuner relativt få, men genom att vi har ett stort antal kommuner som kunder kan vi ofta samordna resorna. Detta leder till att vi kan reducera kommunernas kostnader för riksfärdtjänstresorna.

Transportörspriserna varierar avsevärt över landet och vårt mål är att genomföra resan med kvalité för resenären på det mest kostnadseffektiva sättet för Er som kommun. Om en resenär inte kan samplaneras kan vi ändå reducera kostnaden genom att nyttja den transportör som har lägst pris på avreseort eller ankomstort.

Tåg- och flygresor

Vi är IATA-resebyrå vilket innebär att vi har fullständiga resebyrårättigheter. Vår personal vet vilken hjälp riksfärdtjänstresenären kan få på flygplatser och tågstationer. Vi vet på vilka flyg och tåg kunderna smidigt kan resa med hänsyn tagen till vilka hjälpmedel kunden har. Om hjälpmedlet är för stort för att ta med på allmänna kommunikationsmedel har vi kontakter med fraktföretag som kan utföra transporter av hjälpmedel.

Vi ordnar anslutningsresor med taxi och specialfordon till de tåg-, flyg- och båtresor som vi bokar. Är man kund hos Riksfärdtjänsten kan man som handläggare alltid kontakta oss om man har frågor i samband med handläggningen av färdsätt. Vi hjälper gärna till med att diskutera alternativ och kostnader.

Resor i annan kommun

Som kund hos Riksfärdtjänsten Sverige får kommunen också möjlighet att använda vårt system för resor/färdtjänst i annan kommun (RIAK). Dessa resor är ofta mycket få till antalet, men administrativt kostsamma. Ni kan radikalt minska Er administration för dessa resor. Samma portal för all funktionalitet, bokning och statistik. En och samma faktura för alla resor, tydligt uppdelad mellan riksfärdtjänst och RIAK. Ni ställer via vår Kundportal ut kuponger/biljetter till en bestämd kommun. Dessa skickas via systemet direkt hem till resenären.

Vi har avtal med taxiföretag på ett stort antal orter i landet. Kunden får på sin biljett telefonnummer till giltiga transportföretag för att boka bil eller specialfordon. På så vis undviks också problemet som resenärerna ofta har med att hitta en utförare till resan. När resan är genomförd får Ni på Er ordinarie riksfärdtjänstfaktura en specifikation avseende RIAK-resan. På så vis slipper Ni hanteringen av kvitton som ska utbetalas till kunden eller fakturor från olika taxiföretag runt om i landet.