Hållbarhet

Hållbarhet – Riksfärdtjänstens långsiktiga mål i tre dimensioner

Riksfärdtjänsten Sverige AB tar ett stort ansvar för sin verksamhet och för hur den påverkar människan, miljön och samhället över tid. Kunder, medarbetare, resenärer och andra intressenter ska känna sig trygga i att Riksfärdtjänsten bedriver sin verksamhet på ett professionellt, lönsamt, säkert och hållbart sätt över tid.

Riksfärdtjänsten skapar värde i tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det övergripande målet är att säkerställa att verksamheten är framgångsrik och har en stabil ekonomi utan att kompromissa med respekten för människor och miljön. Våra sociala mål och miljömål är lika viktiga för oss som våra affärsmål. Hållbara affärer handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för de aktiviteter man är delaktig i.

Socialt ansvar

Social hållbarhet för Riksfärdtjänsten innebär ett stort ansvarstagande som arbetsgivare, omsorg om våra resenärer men också ett stort samhällsengagemang.

Miljömässigt ansvar

Riksfärdtjänstens ambition är att reducera koldioxidutsläppen, minska vårt miljömässiga fotavtryck och ta en aktiv roll i att hjälpa våra kunder realisera sina hållbarhetsmål.

Affärsmässigt ansvar

Ekonomisk hållbarhet handlar om att ta ansvar för en stabil och lönsam men etiskt försvarbar utveckling av verksamheten över tid.

Globalt perspektiv

Riksfärdtjänstens hållbarhetsarbete är kopplat till FN:s mål för hållbar utveckling. Vi har identifierat att åtta av hållbarhetsmålen kunnat kopplas till Riksfärdtjänstens hållbarhetsarbete. Det är inom de här områdena som vi har störst chans att bidra till att målen kan förverkligas ur ett globalt perspektiv.