Kvalitet och Miljö

Kvalitetspolicy

För oss innebär kvalitet att vi utvecklar och levererar tjänster som möter eller överträffar våra kunders förväntningar.

Vi ska ständigt förbättra våra processer för att öka kvalitén. För att uppnå detta så dokumenterar vi, följer upp, mäter och sätter mål för våra processer samt utvecklar kompetensen hos vår personal. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Vi syftar till att arbeta enligt ISO 9001

Miljöpolicy

För oss innebär hållbar miljö att vi har ett aktivt hållbarhetsarbete. Att vi samordnar transporter för att aktivt minska miljöpåverkan, levererar statistik så att våra kunder kan följa den miljöbesparing vi tillsammans åstadkommer genom samordning. Att vi arbetar för att fordon ska bli mer miljövänliga, att tillgängligheten ökar på och omkring tågresor så att fler kan resa på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vi ska minska föroreningar och koldioxidutsläpp för de resor vi bokar. Detta innebär att vi eftersträvar att erbjuda resor med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi strävar också alltid efter att väljer alternativ teknik för möten för att minska personalresor. Vårt hållbarhetsarbete finns utförligare beskrivet på hemsidan

Vi ska ständigt utifrån våra förutsättningar förbättra våra processer för att förebygga föroreningar.

Vi syftar till att arbeta enligt ISO 14001