Om Riksfärdtjänsten

Riksfärdtjänsten Sverige AB startade 1994. På vår beställningscentral i Eskilstuna finns erfaren personal som är specialiserad på att boka resor för personer med funktionshinder. Vi har stora kunskaper kring hur allmänna kommunikationsmedel som flyg och tåg är anpassade. Vi samordnar också resor med taxibilar och specialanpassade fordon för att nå lägre kostnader och bättre miljö. De taxiföretag vi samarbetar med är erfarna och flertalet har haft uppdrag för oss under många år.

Vi har genom åren samlat på oss mycket kunskap som vi, våra uppdragsgivare och resenärerna kan dra nytta av från beslut till bokning av resorna. Våra uppdragsgivare är främst kommuner, men även länstrafikbolag, kollektivtrafikmyndigheter, landsting och CSN.

Vi erbjuder

En enda leverantör för all riksfärdtjänst oberoende av om resan skulle ske med taxi, tåg eller flyg.

En enda leverantör som hade förmågan och intresset att upphandla transporttjänster av god kvalitet och till låg kostnad.

Ett system där resorna kan beställas och genomföras på ett administrativt enkelt sätt och med god ekonomisk kontroll och uppföljning.

En arbetsmetodik där samordningsmöjligheter för resor avseende samtliga kommuner tillvaratas.

Ett system där relevant statistik produceras regelbundet.

Riksfärdtjänsten idag

Idag bedriver vi vår verksamhet från en beställningscentral i centrala Eskilstuna. Vi är drygt tio personer som arbetar för att göra riksfärdtjänstresorna så enkla och smidiga som möjligt för både kommuner och resenärer.

Vi har mer än hälften av Sveriges kommuner som kunder. Vi tar emot och förmedlar omkring 50 000 resebeställningar av riksfärdtjänstresor per år.

Vi har också andra tjänster som vi arbetar med. Ledsagning på Sveriges järnvägsstationer, Teletal och resor till Gotska Sandön.