Tänk på att julen är årets största högtid. Vill du resa med riksfärdtjänst till jul måste du ansöka och boka din resa i extra god tid. Ansökan måste normalt göras senast i mitten av november. För resor 22-26 december måste resan senast bokas hos Riksfärdtjänsten den 8 december.