Våra kunder

Vår nuvarande kundkrets består av drygt hälften av landets kommuner. Dels genom avtal direkt med kommuner eller via länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter med tillhörande kommuner. Vi har även CSN som kund avseende elevresor och vissa landsting hjälper vi med sjukresor. För att gå vidare till våra kundkommuners egna hemsidor, klicka på kommunens namn nedan.

Kommuner

Länstrafikbolag & Kollektivtrafikmyndigheter

Blekingetrafiken
Dalatrafiken
Jönköpings Länstrafik
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland-Din Tur
Skånetrafiken
Sörmlandstrafiken

Övriga kunder