Hur vi arbetar

Innan vi börjar arbeta med en resa krävs att kommun eller annan tillståndsgivare beviljar resenären en riksfärdtjänstresa. Resenären kan bli beviljad att resa en eller flera resor.

Resebeställning

Resebeställning sker på olika sätt i olika kommuner. Oftast beställs resan via internet eller fax från kommunen i samband med att beslut fattas angående resan. Beslutet kan också vara ett tillstånd som gäller en eller flera resor där resenären själv bokar sin resa hos Riksfärdtjänsten via telefon eller fax. Av resebeställningen eller tillståndet framgår vilket ressätt kommunen beslutat om för resenären.

Reseplanering

Den fortsatta hanteringen av resebeställningarna skiljer sig beroende på om det gäller taxiresor eller reguljära resor, dvs tåg, flyg och båt. Tåg, flyg och båtresor bokas i vårt resebyråsystem där vi har fullständiga IATA-rättigheter. Vi vet på vilka flygplan och tåg olika rullstolar går att boka utifrån rullstolens storlek. Den som på grund av funktionshindret inte kan åka med flyg eller tåg får resa med taxi och specialfordon. Då samordnas resorna så resenärer som reser åt samma håll reser tillsammans. Vi använder oss av avancerade kartprogram och annan hjälp till samordningen.

Statistik

Varje kvartal erhåller våra uppdragsgivare statistik på utförda resor för att enkelt kunna följa det man beställt. Årligen kommer dessutom ett statistikpaket som innehåller alla de uppgifter som staten kräver genom SIKA.

Integrerat datasystem

En av företagets största tillgångar är ett integrerat administrativt system som används för all hantering av en enskild resa och som möjliggör en i det närmaste papperslös hantering. All hantering av resebeställningar sköts i samma system, liksom fakturerings- och statistikrutiner.