Riksfärdtjänsten Sverige AB genomför resor med alla trafikslag så som tåg, flyg, båt, buss och anpassade taxifordon. Vi är resebyrå och har avtal som gör att vi kan boka resenärerna i det fordonsslag som är lämpligt för den aktuella resan.

Hur går det till att vara transportör?

Kommunerna beställer resan hos oss. Vi bokar resor i ordinarie resebyråsystem samt i ett egenutvecklat dataprogram där resorna kan slingläggas och samplaneras för att på bästa sätt utnyttja tillgängliga transportmedel och returbilar.

När det gäller taxi och specialfordonsresor så får taxiföretaget tillgång till beställningen minst två dygn före resan via Riksfärdtjänstens webbsida. Alla taxiföretag som uppfyller samhällets krav får köra. Våra uppdragsgivare kräver att vi gör nödvändiga kontroller.

Vem får uppdragen?

Ett taxiföretag får i normalfallet ansvar för en eller flera kommuner men i en del fall får t ex. ett företag hand om personbilstransporter medan ett annat företag får ansvar för specialfordonstransporterna. För varje resa väljer vi normalt det taxiföretag som är billigast på hämtningsorten, lämningsorten eller ort som passeras.

Hur beräknas priset?

Vårt datorsystem räknar ut ersättningen automatiskt genom inlagda avståndstabeller, och ersättningen finns noterad på körordern. Vi räknar med en del returkörningar. Taxiföretaget får halv ersättning för returer.

Hur kommer pengarna?

Taxiföretagen slipper hantera kostsamma fakturor. Ersättningen sätts automatiskt in en gång per månad på det post eller bankgiro taxiföretaget angivit. Vi har högsta kreditvärdighet, trippel A (AAA).