Egenavgifter

Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den s k egenavgiften. Egenavgiftens storlek skall motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårernas studentkort som Mecenat och Studentkortet betalar endast 70% av egenavgiften.

Egenavgiftstabell

Vägavstånd i kilometer Upp t.o.m. 25 år 26 år och uppåt
0 – 100 73 kr 105 kr
101 – 125 91 kr 130 kr
126 – 150 115 kr 165 kr
151 – 175 136 kr 195 kr
176 – 200 154 kr 220 kr
201 – 225 178 kr 255 kr
226 – 250 192 kr 275 kr
251 – 275 210 kr 300 kr
276 – 300 224 kr 320 kr
301 – 350 259 kr 370 kr
351 – 400 294 kr 420 kr
401 – 450 318 kr 455 kr
451 – 500 336 kr 480 kr
501 – 600 374 kr 535 kr
601 – 750 420 kr 600 kr
751 – 1 000 458 kr 655 kr
1 001 – 1 250 476 kr 680 kr
1 251 – 1 500 490 kr 700 kr
Över 1 501 528 kr 755 kr

Egen beräkning

Här kan du själv snabbt kontrollera hur stor egenavgiften blir för din resa. Avgiften ni får fram är inte exakt för resan då detta är en förenklad avståndsberäkning. Riksfärdtjänsten använder sig av mer avancerade mätverktyg för att mäta ressträckan vilket kan medföra att egenavgiften blir en annan än beräknat.

1. Skriv in varifrån och vart du vill resa (inom Sverige).
2. Välj ålder.
3. Klicka på beräkna pris.

OBS! Riksfärdtjänst avser endast resor inom Sverige.

  Personer upp t.o.m. 25 år
  Personer från 26 år och uppåt