Körorder via webb

Riksfärdtjänsten Sverige AB vill ge de som utför våra transporter bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra jobb. Alla som utför resor åt oss får tillgång till vår webbservice för körordrar www.rft.se/kororder . Webbsidan ökar säkerheten i hanteringen av körordrar och ger en bättre överblick över de bokningar som finns.

Så här fungerar körorderwebben

Efter inloggning kan ni se era köruppdrag/ordrar samt bekräfta att ni mottagit dem och skriva ut. Påminnelse skickas till en i avtalet angivna e-postadressen när det finns köroruppdrag att hämta med kördag inom fyra dagar. Det går att ha upp till tre e-postadresser registrerade dit påminnelsen om köruppdrag kan skickas. Det finns möjlighet att göra egna anteckningar på varje köruppdrag. Ni kan själva välja om ni vill att anteckningarna  ni gör skall skrivas ut på körordern eller inte.