Affärsmässigt ansvar

Övergripande målsättning och strategi

Inom området ekonomisk hållbarhet har Riksfärdtjänsten som långsiktig målsättning att utvecklas stabilt och lönsamt över tid, samtidigt som god affärssed tillämpas.

Det erhålls genom att bolaget erbjuder en konkurrenskraftig, professionell och värdeadderande service. Att verksamheten ständigt utvecklas och förbättras. Därmed säkerställs en god efterfrågan på bolagets tjänster och långvariga samarbeten samtidigt som lagar och förordningar respekteras och god affärssed tillämpas.

Inom affärsmässig hållbarhet, fokuserar Riksfärdtjänsten på följande:

* Att bedriva en professionell verksamhet och leverera värdeadderande och kvalitativ service baserad på kundernas behov

 

* Att utvecklas stabilt och lönsamt utifrån ett etisk och moraliskt försvarbart förhållningssätt

 

* Att tillhandahålla tillförlitlig, relevant information och tillhandahålla användbara, säkra system