En utskrift från www.rft.se 2015-05-22 11:58
Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst görs hos den kommun där man är skriven. Kommunen bedömer utgående från funktionshindret och bifaller eller avslår ansökan. Kommunens beslut kan överklagas. Nedan finns länkar till din kommuns hemsidor med information och i vissa fall även ansökningsblanketter. Klicka på den bokstav som är första bokstaven i kommunnamnet för att få upp din kommun.

| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Å | Ä | Ö |

Habo kommun
www.habokommun.se/Omsorg--hjalp/Nyhet/Fardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
jlt.se/serviceresor/fardtjanst/blanketter-fardtjanstriksfardtjanstfullmakt/7E43D5B600F74D0086D0B7098E4C6063 Ansökningsblankett
Hagfors kommun
www.varmlandstrafik.se/resetjanster/riksfardtjanst Info. om riksfärdtjänst
www.varmlandstrafik.se/sites/default/files/blanketter/ansökan_riksfärdtjänst.pdf Ansökningsblankett
Hallsbergs kommun
www.hallsberg.se/omsorghjalp/resortransporterbesok/fardtjanst.4.6607565713b6f3c0f0e976.html Info. om riksfärdtjänst
lanstrafiken.se/upload/Lanstrafiken/Orebro/Dokument/Fardtjanst/Ans%c3%b6kan%20om%20riksf%c3%a4rdtj%c3%a4nst_form.pdf Ansökningsblankett
Hallstahammars kommun
www.hallstahammar.se/Kommun-politik/Trafik/Fardtjanst-och-Riksfardtjanst/Riksfardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
www.hallstahammar.se/Documents/Kommun%20och%20Politik/Trafik/Ans%c3%b6kan%20Riksf%c3%a4rdtj%c3%a4nst.pdf Ansökningsblankett
Halmstads kommun
www.hallandstrafiken.se/riksfardtjanst Info. om riksfärdtjänst
www.hallandstrafiken.se/System/FileArchive/193/File_31157.pdf Ansökningsblankett
Hammarö kommun
www.hammaro.se/Stod-och-omsorg/Funktionsnedsattning2/Fardtjanst2/ Info. om riksfärdtjänst
www.varmlandstrafik.se/resetjanster/riksfardtjanst Ansökningsblankett
Haninge kommun
www.haninge.se/Aldre/Fardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
 
Haparanda stad
www.haparanda.se/haparandastad/omsorgochhjalp/resorochtransporter/fardtjanstregler/fardtjansthandlaggare.4.26862160132a5f4239f80001771.html Info. om riksfärdtjänst
 
Heby kommun
www.heby.se/index.php3?use=publisher&id=3330&lang=1 Info. om riksfärdtjänst
www.rft.se/blanketter/bb.pdf Ansökningsblankett
Hedemora kommun
www.hedemora.se/aldre/fardtjanst__285 Info. om riksfärdtjänst
www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2014/02/Ansökan-om-riksfärdtjänst-2013-08-28-med-röd-ram.pdf Ansökningsblankett
Helsingborgs stad
www.helsingborg.se/Medborgare/Omsorg-och-stod/Aldre/Fardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
www.skanetrafiken.se/upload/Dokumentbank/Serviceresor%20webb/Färdstjänst%20blanketter/Blankett_A4_Ansokan_RiksFardtjanst_2013.pdf Ansökningsblankett
Herrljunga kommun
www.herrljunga.se/invanare/vardomsorg/aldreomsorg/fardtjanst.4.5b5b639912b44191fb8800078462.html Info. om riksfärdtjänst
 
Hjo kommun
www.hjo.se/Startsida/Trafik-och-infrastruktur/Resor-och-kollektivtrafik2/Fardtjanst1/ Info. om riksfärdtjänst
www.tibro.se/Global/Blanketter/Fardtjanst/RIKSFTJ-ansokan.pdf?epslanguage=sv Ansökningsblankett
Hofors kommun
www.hofors.se/boendemiljo/attboihofors/fardtjanstochriksfardtjanst/riksfardtjanst.4.635e9de811850ea8c7a80007235.html Info. om riksfärdtjänst
www.hofors.se/blanketter/fardtjanst.4.63769112136b03cf51f277.html Ansökningsblankett
Huddinge kommun
www.huddinge.se/sv/trafik-vagar-och-resande/kommunikationer/fardtjanst-och-riksfardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
www.rft.se/blanketter/bb.pdf Ansökningsblankett
Hudiksvalls kommun
www.hudiksvall.se/Omsorg-stod--rad/Fardtjanst-och-resor/Riksfardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
www.hudiksvall.se/PageFiles/1530/Riksf%c3%a4rdtj%c3%a4nst.pdf Ansökningsblankett
Hultfreds kommun
www.hultsfred.se/artikel/fardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
klt.se/PageFiles/4238/AnsokanRiksfardtjanst12.pdf Ansökningsblankett
Hylte kommun
www.hallandstrafiken.se/riksfardtjanst Info. om riksfärdtjänst
www.hallandstrafiken.se/System/FileArchive/193/File_31157.pdf Ansökningsblankett
Håbo kommun
www.habo.se/sv/Omsorg-och-hjalp/Resor-transporter-besok/Fardtjanst1/Resor-i-annan-kommun/ Info. om riksfärdtjänst
 
Hällefors kommun
www.hellefors.se/framja/halsaochsjukvard/fardtjanstochriksfardtjanst.4.7f50fe3c13814401311258.html Info. om riksfärdtjänst
lanstrafiken.se/upload/Lanstrafiken/Orebro/Dokument/Fardtjanst/Ans%c3%b6kan%20om%20riksf%c3%a4rdtj%c3%a4nst_form.pdf Ansökningsblankett
Härjedalens kommun
www.herjedalen.se/download/18.3ec991cb11db409598880001046/1354548355359/Fardtjanstregler.pdf Info. om riksfärdtjänst
 
Härnösands kommun
www.harnosand.se/boendemiljoochtrafik/trafikochtransporter/transporter/fardtjanst/riksfardtjanst.4.602754e512dbe59a78e8000434.html Info. om riksfärdtjänst
 
Härryda kommun
www.harryda.se/trafikvagarochresor/resor/riksfardtjanst.4.124fd5f4139f22e498f800022658.html Info. om riksfärdtjänst
www.harryda.se/etjanstereochblanketter/etjanstereochblanketter/trafikparkeringfardtjanstoffentligplats/riksfardtjanste.4.393d39f211f42ac4a1f800030364.html Ansökningsblankett
Hässleholms kommun
www.hassleholm.se/16763 Info. om riksfärdtjänst
www.skanetrafiken.se/upload/Dokumentbank/Serviceresor%20webb/Färdstjänst%20blanketter/Blankett_A4_Ansokan_RiksFardtjanst_2013.pdf Ansökningsblankett
Höganäs kommun
www.hoganas.se/sv/Invanare/Omsorg-och-hjalp/Resor-transporter-besok/Fardtjanst/Riksfardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
www.hoganas.se/Documents/Inv%c3%a5nare/Kommun%20och%20politik/Blankettarkiv/Omsorg%20och%20hj%c3%a4lp/Resor,%20transporter/ansokan_riksfardtjanst.pdf Ansökningsblankett
Högsby kommun
klt.se/Serviceresor/Riksfardtjanst/Vad-ar-Riksfardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
klt.se/PageFiles/4238/AnsokanRiksfardtjanst12.pdf Ansökningsblankett
Hörby kommun
www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=8422&epslanguage=SV Info. om riksfärdtjänst
www.skanetrafiken.se/upload/Dokumentbank/Serviceresor%20webb/Färdstjänst%20blanketter/Blankett_A4_Ansokan_RiksFardtjanst_2013.pdf Ansökningsblankett
Höörs kommun
www.hoor.se/sv/MiljoBoende/Trafik-Resor/Fardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
www.skanetrafiken.se/upload/Dokumentbank/Serviceresor%20webb/Färdstjänst%20blanketter/Blankett_A4_Ansokan_RiksFardtjanst_2013.pdf Ansökningsblankett