En utskrift från www.rft.se 2015-05-24 20:58
Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst görs hos den kommun där man är skriven. Kommunen bedömer utgående från funktionshindret och bifaller eller avslår ansökan. Kommunens beslut kan överklagas. Nedan finns länkar till din kommuns hemsidor med information och i vissa fall även ansökningsblanketter. Klicka på den bokstav som är första bokstaven i kommunnamnet för att få upp din kommun.

| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Å | Ä | Ö |

Tanums kommun
www.tanum.se/huvudmeny/boendemiljoinfrastruktur/trafikochgator/sarskildkollektivtrafikfardtjanst Info. om riksfärdtjänst
 
Tibro kommun
www.tibro.se/Teknisk-service/Resor-och-kollektivtrafik_ny/Riksfardtjanst1/ Info. om riksfärdtjänst
www.tibro.se/Global/Blanketter/Fardtjanst/RIKSFTJ-ansokan.pdf?epslanguage=sv Ansökningsblankett
Tidaholms kommun
tidaholm.se/omsorghjalp/resortransporter/fardtjanst.4.62d6c54d12eb4624594800020484.html Info. om riksfärdtjänst
 
Tierps kommun
www.tierp.se/omsorgochhjalp/resortransporterbesok/riksfardtjanst.4.3cea5e88126b1e91a448000612.html Info. om riksfärdtjänst
www.riksfardtjansten.se/handlaggare/blanketter/bb.pdf Ansökningsblankett
Timrå kommun
www.timra.se/trafik-och-infrastruktur/fardtjanst-och-riksfardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
www.timra.se/PageFiles/1023/Riksf%c3%a4rdtj%c3%a4nstans%c3%b6kan.pdf Ansökningsblankett
Tingsryds kommun
www.lanstrafikenkron.se/riksfardtjanst Info. om riksfärdtjänst
assets.wm3.se/sites/65/media_files/7326/sQznMlHH4zgvSd0b-8DohQ/original_Ans%C3%B6kan_Rftj_2013_formular.pdf?1381475270 Ansökningsblankett
Tjörns kommun
www.tjorn.se/trafikresor/fardtjanstochsjukresor/fardtjanst/fardtjanstiannankommunochriksfardtjanst.4.10e12cec128ca7e67b48000541.html Info. om riksfärdtjänst
www.rft.se/blanketter/bb.pdf Ansökningsblankett
Tomelilla kommun
www.tomelilla.se/vard-omsorg/resor-transporter-besok/fardtjanst/riksfardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
www.skanetrafiken.se/upload/Dokumentbank/Serviceresor%20webb/Färdstjänst%20blanketter/Blankett_A4_Ansokan_RiksFardtjanst_2013.pdf Ansökningsblankett
Torsby kommun
www.torsby.se/download/18.2237a331308abdc034800018134/3_35+Broschyr%2BTorsby%2Bf%C3%A4rdtj%C3%A4nst%5B1%5D.pdf Info. om riksfärdtjänst
 
Torsås kommun
www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=711 Info. om riksfärdtjänst
www.klt.se/PageFiles/4238/AnsokanRiksfardtjanst12.pdf Ansökningsblankett
Tranemo kommun
www.tranemo.se/Omsorg--hjalp/Resor-transporter/Fardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
 
Tranås kommun
jlt.se/serviceresor/fardtjanst Info. om riksfärdtjänst
jlt.se/serviceresor/fardtjanst/blanketter-fardtjanstriksfardtjanstfullmakt/7E43D5B600F74D0086D0B7098E4C6063 Ansökningsblankett
Trelleborgs kommun
www.trelleborg.se/sv/omsorg-hjalp/fardtjanst/riksfardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
 
Trollhättans stad
www.trollhattan.se/Startsida/Lattlast/Omsorg-och-hjalp/Fardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
www.trollhattan.se/Documents/Blanketter/F%c3%a4rdtj%c3%a4nst/Ans%c3%b6kan%20om%20riksf%c3%a4rdtj%c3%a4nst.pdf Ansökningsblankett
Trosa kommun
new.trosa.se/Bygga-Bo-Utveckling/Kommunikationer/Fardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
www.rft.se/blanketter/bb.pdf Ansökningsblankett
Tyresö kommun
www.tyreso.se/upload/Om%20kommunen/Funktionshinder/Vart_vander_jag_mig_nov07.pdf Info. om riksfärdtjänst
www.rft.se/blanketter/bb.pdf Ansökningsblankett
Täby kommun
www.taby.se/Omsorg-och-social-hjalp/Resor-transporter-besok/Fardtjanst/ Info. om riksfärdtjänst
 
Töreboda kommun
www.toreboda.se/Toreboda/Startsida-Toreboda/Toppmeny/Stod--Omsorg/Stod-och-radgivning/Fardtjanst.html Info. om riksfärdtjänst